Gebedsontmoetingen

Gebed is de motor van de kerk

Gebedsontmoetingen

Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers;
als de HEER de stad niet bewaakt,
vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Psalm 127:1

Binnen KerkOverstag zijn we er van overtuigd dat gebed de sleutel is tot het hart van de Vader. Door gebed en aanbidding komen we in Gods aanwezigheid en mogen we leren te horen wat Hij zegt. Wanneer we Hem betrekken in wat we doen en waarop we hopen zullen we steeds beter ontdekken hoe Hij ons wil leiden.
God heeft ervoor gekozen mensen te willen gebruiken in Zijn dienst om Zijn doelen met mensen, die Zijn kerk vormen, te kunnen bereiken. 

Wij willen christenen in Noord-Friesland aansporen om weer te gaan bidden en God te vragen om opnieuw het vuur in Zijn gemeente aan te wakkeren. Dit doen we in plaatselijke kerken waar we mogen meebouwen, maar ook regionaal in de gebeds- en aanbiddingsavonden.

Geloof jij ook in de kracht van gebed en wil je meebidden voor mensen en kerken in Noord-Friesland? Doe dan met ons mee tijdens onze gebedsontmoetingen.

Wanneer: 
– Maandag 29 januari (19:30-21:30 uur)
– Donderdag 8 februari (8:30-9:30 uur)
– Maandag 26 februari (19:30-21:30 uur)
– Donderdag 7 maart 
(8:30-9:30 uur)
– Maandag 11 maart 
(19:30-21:30 uur)
– Donderdag 4 april 
(8:30-9:30 uur)
– Maandag 15 april
 (19:30-21:30 uur)
– Maandag 13 mei (19:30-21:30 uur)
– Donderdag 23 mei (8:30-9:30 uur)
– Maandag 3 juni (19:30-21:30 uur)
-Donderdag 13 juni (8:30-9:30 uur)
– Maandag 24 juni (19:30-21:30 uur)

Locatie: Lystse Buorren 35, Garyp

 

Wachten op God avonden

Wachten op God avonden zijn er, omdat we ten diepste op zoek zijn naar Gods spreken en Zijn leiding in ons persoonlijk leven. Wil jij ook hierin groeien en Zijn liefdevolle stem leren verstaan?

Tijdens Wachten op God, zijn we vaak even stil, tijdens mooie aanbiddingsmuziek van de band en luisteren we naar God’s liefdevolle stem. God communiceert met ons in de schepping, door Zijn Woord, maar ook door Zijn Geest wanneer we bidden en luisteren. Dit betekent niet alleen stil zijn, maar we zingen met elkaar ook aanbiddingsliederen, afgewisseld door luister- en gebedsmomenten. Ook is er tijdens deze avonden gelegenheid voor persoonlijk gebed. Voel je welkom!
Je kunt langskomen zonder opgave.
19:15 uur inloop 
Lytse Buorren 35 in Garyp.

Kijk voor actuele data op www.kerkoverstag.nl/wachtenopgod

Inspirerend blog