Gods kracht als ervaring

27 juni 2024

Gods kracht als ervaring

27 juni 2024

Een voelbare aanraking van God is iets waar veel christenen diep van binnen naar verlangen. Levend in een maatschappij waarin ons gevoel een hele grote rol speelt, verlangen we daardoor ook steeds meer om een ervaring met God te hebben. Niet dat ons gevoel in ons geloofsleven altijd leidend moet zijn. Maar vandaag gaat geloofsgroei wel samen met geloofservaring. Zeker voor jongere generaties, lees 50 min 😉. Maar ook ouderen mensen worden nieuwsgierig en merken dat hun geloofsleven groei meemaakt wanneer ze een bijzonder moment met God beleven.
Een poos geleden had ik een bijzonder aanraking van God tijdens een conferentie in het midden van het land, dit keer was het niet alleen die ander die het mee maakte maar ook ik zelf.

Het is al weer een paar jaar geleden even geleden dat ik de There is More conferentie bezocht samen met vijf a zeshonderd andere christelijke leiders en predikanten. De conferentie werd georganiseerd door het Evangelisch werkverband binnen de PKN. Ik was verrast door de sprekers die werden uitgenodigd, de Amerikanen Randy Clark en Paul Martini. Randy Clark heeft aan de wieg gestaan van een aantal grote opwekkingen op diverse plaatsen in de wereld. Die gingen altijd gepaard met bijzondere kracht en manifestaties van de Heilige Geest.

Omdat God mijn hart een paar jaar geleden heeft vervuld met een passie voor de PKN in Noord- Friesland wilde ik dit graag meemaken. Toen ik hoorde van de” There is More” conferentie kreeg ik een vreemd gevoel van gespannen verwachting.

Het gebeurde toen ik aandachtig aan het luisteren was naar de eerste toespraak van Randy Clark. Ineens begonnen mijn handen vanuit het niets te tintelen. Ik checkte of het kwam doordat ik ze een poos stil had gehouden of er misschien op gezeten had. Nee, dat was het niet. Direct overwoog ik of het misschien de Heilige Geest kon zijn. Op dat moment werd de tinteling sterker. Randy had gevraagd aan ons als toehoorders om tijdens zijn toespraak even te gaan staan als je iets ervoer van Gods Geest. Hierdoor konden de mensen in de zaal ook zien dat God iets deed. Tijdens de toespraak gingen er verscheidene mensen staan.
Toen ik een aantal minuten de tintelingen had gevoeld besloot ik dat ook maar te doen. Met de zenuwen in mijn keel , om wat anderen om mij heen van mij zouden denken, ging ik staan en weer zitten. De tintelingen  verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam echter een letterlijk toevoer van elektrische stroom. Van mijn handen tot mijn elle boog. Het was erg krachtig. Zonder dat het pijn deed leek het alsof ik mijn beide handen in een stopcontact had gestoken. Ondertussen werd ik gevuld en overweldigd met een ontzag en honger naar God.

De weken erna kreeg ik een enorme drang om te gaan bidden voor de kerk in Noord-Friesland.
Samen met een groep bevriende PKN broers en zussen zijn we toen gestart met een gebedsgroep in De Westereen. Nu jaren later (mede door Corona) is de groep daar niet meer, maar komen we wel regelmatig voor gebed samen in ons mooie pand ‘De Jefte’ in Garyp.
Na de zomer start een nieuwe serie gebedsontmoetingen. Wees welkom om mee te bidden voor vernieuwing en herleving van de kerk in Noord Friesland.

…, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. (1 kor 2:5 HSV)

Door: Gerlof Wiersma

Andere inspirerende blogs

Agenda inspirerende activiteiten

No data was found
15-12-2022
 - 19:15 tot
 21:45 uur