Over ons

Hoe is KerkOverstag Noord-Friesland ontstaan

Over ons

Ontstaansgeschiedenis

God legde in 2008 Gerlof Wiersma op het hart om te gaan investeren in gevestigde kerken in Noord-Friesland. Al snel begon Gerlof te bouwen aan een team om de plaatselijke kerk te ondersteunen in processen die toekomst gericht zijn.
Door de eeuwen heen zijn er altijd groepen mensen geweest die de kerk van buitenaf hebben geholpen. Zij zijn niet de kerk, maar willen helpen om een impuls te geven aan  de lokale gemeente. Omdat de kerk zich tegenwoordig in lastig vaarwater bevindt is een helpen de hand vaak welkom. Stichting KerkOverstag wil die bieden.

Toen Gerlof in 2010 stopte als full-time jeugdwerker in de vrije baptistengemeente Bethel in Drachten werd zijn visie en passie voor traditionele kerken in Noord-Friesland omgezet in actie. Binnen stichting Royal Mission werden in de loop der jaren jeugd- en opbouwwerkers toegevoegd aan zijn specifieke bediening. Uiteindelijk bleek een eigen stichting beter aan te sluiten bij de ontwikkeling die gewenst is, en het gebied waarbinnen we met name werkzaam zijn. Stichting KerkOverstag Noord Friesland is met die reden in het leven geroepen. 

Door de jaren heen heeft de ervaring geleerd dat alleen investeren in jeugdwerk, de gehoopte kerkvernieuwing niet laat ontstaan.  We merken dat er kloven zijn ontstaan tussen de ‘reguliere’-kerk en het tiener-,  jongvolwassen-, en gezinswerk. We zijn gaan experimenteren met diverse vormen en activiteiten om deze ontstane kloof te dichten. Deze ervaring heeft ons gebracht bij een bredere en andere gemeenteopbouw dan waarmee we tot nu werkten (alleen jeugdwerk). Hoewel we nog steeds geloven in goed jeugdwerk en daarin hulp bieden, willen we meebouwen binnen een bredere leeftijdsdoelgroep, namelijk die tot en met de ouders van de tieners.

Onze Visie

Wij dromen van een kerk die met volle zeilen de zee trotseert en in haar bestemming vaart. Een vernieuwde en levende kerk is wat ons betreft een gemeenschap van Gods kinderen, vol van Zijn Geest en Zijn leven.
Wij willen gemeentes helpen opnieuw wind te vangen om volgende generaties te bereiken.  

Onze missie

Een helpende hand bieden in een opbouwproces van de plaatselijke kerk. We richten ons daarbij met name op het (opnieuw) bereiken van de volgende generaties. Dit zijn gezinnen met kinderen en tieners. We willen hen in verbinding brengen met ge hele gemeenten en maar bovenal met God.

Onze strategie
We bieden zowel regionaal als lokaal inspirerende activiteiten en structurele hulp. Regionale activiteiten zijn er om veel mensen uit verschillende gemeenten op specifieke gebieden te inspireren en laten groeien. Lokaal bieden we hulp in de vorm van opbouwwerkers en/of maatwerk. Kijk bij de pagina maatwerk en advies.

Activiteiten

No data was found

Activiteiten

No data was found

Inspirerend blog